Puolangan sosiaalityöntekijät auttavat kuntalaisia ja perheitä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

Olet täällä

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aina aktivointisuunnitelman kautta. Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, sosiaalityöntekijä ja TE-toimiston työvoimaneuvoja.

Lisätietoja

TE- toimisto Kainuu Puolangan toimipiste: 
http://toimistot.te-palvelut.fi/web/guest/kainuu

Tärkeät puhelinnumerot

Kuntouttavan työtoiminnan yhteystiedot

044 595 0504
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
040 579 3762
Sosiaalityöntekijä