Puolangan ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Asuminen

Tikankontin hoivakoti tarjoaa vanhuksille sekä pitkäaikaisia asumispalveluja että lyhytaikaishoitoa.

Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on hyvä ikääntyminen kodinomaisessa ympäristössä yksilöllisten ja asiakaslähtöisten palvelujen turvin. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista päivittäistä apua tarvitseville henkilöille. Tehostettu palveluasuminen sisältää sekä palvelun että asunnon järjestämisen. Asumisessa on kiinnitetty huomiota turvapalveluihin, liikkumisen esteettömyyteen ja apuvälineisiin. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma asukkaan yksilöllisyyttä ja toimintakykyä tukien.

Kuntouttavan työotteen menetelmin tuemme asukkaiden kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia. Ammattitaidolla sekä välittämisellä tuomme turvallisuutta ja lämpöä jokaiseen päivään – innostamme elämään.

 

Hoivakoti Tikankontti
Ouluntie 13
89200 Puolanka

Hoivakodinjohtaja Eija Heikkinen
eija.heikkinen@terveystalo.com
044 494 0661

Vastaava sairaanhoitaja Elle Ervasti
elle.ervasti@terveystalo.com
040 763 7564

 

Tärkeät puhelinnumerot

Ikäihmisten asumispalvelut

044 494 0661
ma-pe klo 8-16

A-osasto, palveluasuminen

B-osasto, tehostettu palveluasuminen

C-osasto, tehostetu palveluasuminen