Puolangan ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Päivätoiminta

Omaishoidettavien päivätoiminta

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja ikääntyneen voimavaroja sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä sosiaalista kanssakäymistä. Lisäksi näin tuetaan omaishoitajien jaksamista.

Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan lähtökohtana on asiakkaan yksilöllisyyden kunnioittaminen. Päivätoimintaa toteutetaan toimintakykyä tukevalla työotteella siten, että asiakkaan jäljellä olevaa omaa toimintakykyä ylläpidetään, ja asiakasta ohjataan selviytymään mahdollisimman omatoimisesti.

 

Päivätoiminta kuntoutus- ja arviointiyksikkö Kotikunnossa

Terveystalo järjestää omaishoidettaville ikäihmisille päivätoimintaa kuntoutus- ja arviointiyksikkö Kotikunnossa. Toiminta aloitetaan syksyllä 2021 ja aloituksesta ilmoitetaan lähempänä aloitusajankohtaa.

 

 Päivätoiminta on maksutonta. Ainoastaan päivän aikana asiakkaalle tarjottava lounas ja kahvi ovat maksullisia, 10 euroa.

Päivätoiminta sisältää liikuntaa, ulkoilua ja viriketoimintaa. Tärkeänä osana on myös sosiaalinen kanssakäyminen ja vertaisryhmän tuki. Asiakkaalla on päivätoiminnan aikana myös lepomahdollisuus.

 

Tärkeät puhelinnumerot

Ikäihmisten päivätoiminta Kotikunto