Puolangan vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden toimintakykyä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Olet täällä

Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden toimintakykyä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Vaikeavammaisten henkilöiden selviytymistä tuetaan erityispalveluilla, jotka edistävät suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, itsenäistä toimeentuloa ja sopeutumista yhteiskuntaan.

Yksilöllinen palveluntarve kartoitetaan ja  suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Kehitysvammapalvelut

Kaikille kehitysvammaisille asiakkaille laaditaan erityishuolto-ohjelma sekä palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä / perheen kanssa.

Kehitysvammapalveluita ovat:

  • palveluohjaus
  • työ- ja päivätoiminta
  • asumispalvelut (ohjattu, autettu ja tuettu asuminen)
  • erityishuollon poliklinikan palvelut sekä laitoshoito