Puolangan vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden toimintakykyä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Olet täällä

Työ- ja päivätoiminta

 

Työ- ja päivätoiminnan avulla tuetaan tavoitteellisia arkielämän taitoja, virikkeellistä  tekemistä, sosiaalisia kontakteja ja onnistumisen kokemuksia.

Päivätoiminta

Päivätoiminta on arkipäivisin järjestettävää toimintaa, joka on tavoitteellista ja hyödyntää ryhmässä toteutettuja monipuolisesti erilaisia toimintamuotoja. Tavoitteena on tukea ja ylläpitää toimintakyvyn eri osa-alueita sekä kehittää kognitiivisia valmiuksia ja eri elämänalueilla tarvittavia taitoja. Päivätoiminta rytmittää arkea. Päivätoimintana tarjotaan muun muassa vuorovaikutustaitojen ja jokapäiväisen elämän taitojen harjoittelua, luovaa toimintaa, ulkoilua ja muuta liikuntaa, opetusta, yksinkertaisia työtehtäviä ja virkistystoimintaa. Päivätoiminnan suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota toimintojen ja toimintaympäristön selkeään rakenteeseen, jotka lisäävät turvallisuudentunnetta ja helpottavat aikaan ja paikkaan orientoitumisessa. Päivätoiminnan kesto on palvelusopimuksen mukainen ja joustaa yksilöllisesti.

 

Työtoiminta

Työtoiminta on yleensä tekstiili- ja puutyötä sekä yrityksille alihankintana tehtävää kokoonpanoa ja pakkaustyötä. Työkeskusten sisäisiä toimintoja, kuten keittiötöitä, kiinteistönhuollon tehtäviä ja siivoustehtäviä hoidetaan myös työtoimintana. Työtoiminnan ohella toimintakeskusten työpäivään voi kuulua esimerkiksi liikuntaa.

Työtoiminta tukee normaalin päivärytmin ylläpitoa ja kognitiivisten taitojen säilymistä. Työtoiminnassa käyvät asiakkaat tuntevat kuuluvansa yhteiskuntaan, kokevat itsensä tärkeäksi ja saavat mielekästä tekemistä arkipäiviin. Työtoimintaa on mahdollista toteuttaa myös yksilöllisesti suunniteltuna itsenäisenä avopalveluna tai yhteistyössä muiden palvelutuottajien kanssa. Työtoiminnan tavoite on luoda monipuolinen, osallistujille erilaisia työ- ja osallisuusmahdollisuuksia tarjoava toimintaympäristö. Palvelu on tavoitteellista ja jokaiselle asukkaalle räätälöityä. Työtoiminnan työaika määräytyy aina yksilöllisesti. Osa työtoimintaan osallistuvista tekee töitä viitenä päivänä viikossa, osa harvemmin. Myös työpäivän pituus voi vaihdella yksilöllisesti. Palvelusuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja aina tarvittaessa.

Tärkeät puhelinnumerot

Vihlakka ohjaajat

044 797 0089
Päivätoiminta
044 797 0090
Työtoiminta

Asumisyksikkö Niitty-Villa

044 494 3207
Asumisyksikkö Niitty Villa

Palveluvastaava

050 530 2603
Annika Väisänen

Vammaispalvelut, Kainuun hyvinvointialue

Vammaispalvelujen yhteystiedot löytyvät Kainuun hyvinvointialueen yhteystiedoista

Ikäihmisten päivätoiminta Kotikunto