Puolangan vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden toimintakykyä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Olet täällä

Asuminen

Asunnon muutostyöt

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa takia näitä välttämättä tarvitsee. Tavoitteena on arjessa selviytyminen, mutta kustannuksia ei korvata, mikäli vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei pystytä turvaamaan avohuollon toimenpitein.

Korvattavia muutostöitä ovat esimerkiksi:

  • ovien leventäminen, kynnysten poistaminen ja luiskien rakentaminen
  • pesutilojen ja WC:n muutostyöt
  • tukikahvojen ja -kaiteiden asentaminen
  • kiinteiden kalusteiden korkeuden muuttaminen
  • valaistuksen parantaminen

Asunnossa tarvittavia ja korvattavia apuvälineitä ovat muun muassa nostolaitteet, ovikoneistot ja kuulovammaisten hälytinjärjestelmät.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat vamman tai sairauden vuoksi jatkuvasti toisen henkilön apua, mutta eivät ole jatkuvan laitosasumisen tarpeessa.

Palveluasumiseen kuuluvat asunto ja sellaiset palvelut, jotka ovat välttämättömiä päivittäisessä elämässä. Asunto voi olla palvelutalossa, palveluasumisyksikössä tai tavallisessa asunnossa.

Palveluasumisen palveluja ovat esimerkiksi avustaminen liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruoan valmistuksessa ja asunnon siivouksessa.

Palvelukokonaisuuden järjestämiseksi tehdään kirjallinen palvelusuunnitelma. Se laaditaan sosiaalitoimessa yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä sekä tarvittavien sosiaali- ja terveyspalveluammattilaisten kanssa.

Tärkeät puhelinnumerot

Vihlakka ohjaajat

044 797 0089
Päivätoiminta
044 797 0090
Työtoiminta

Asumisyksikkö Niitty-Villa

044 494 3207
Asumisyksikkö Niitty-Villa