Laadukkaat ja helposti tavoitettavat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut ovat jokaisen Puolangan asukkaan oikeus.

Olet täällä

Hammashoito

Puolangan kunta takaa asukkailleen kaiken lakeihin perustuvan hammashuollon palvelut omalla paikkakunnalla. Alle 18-vuotiaille hammashoito on maksutonta. Hammashoidon tavoite on kaikkien kuntalaisten hampaiden ja suun terveys ja ongelmien ennaltaehkäisy. Hammaslääkäri tekee suun terveystarkastukset ja määrittelee hoitotarpeen sekä toteuttaa hoidon.

Ensisijaisesti tarkastuksiin kutsutaan lapset ja nuoret. Tarkastukset 0-4- sekä 6-vuotiaille suorittaa hammashoitaja ja 5-vuotiaat tarkastaa hammaslääkäri.

Perushoidon ja ennaltaehkäisevän hoidon lisäksi tehdään polikliinistä kirurgiaa, irtoprotetiikkaa sekä oireita poistavaa purentaperäisten vaivojen hoitoa.  Oikomishoidon erikoishammaslääkäri käy joka kuukausi konsultaatio- ja hoitokäynneillä.

Lisätietoja

Viikonloppuisin ja arkipyhinä Kainuun keskussairaalan päi­vys­tyk­ses­sä hoi­de­taan po­ti­laat, joi­den hoi­toa ei ter­vey­den­ti­laa vaa­ran­ta­mat­ta voi­da siir­tää seu­raa­vaan ar­ki­päi­vään

 • Ota yh­teys klo 9-10 päi­vys­tys ­nu­me­roon 040 651 46 96.
  Saat ajan päi­vys­tyk­seen, jo­ka toi­mii Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tyk­ses­sä (uu­den sai­raa­lan ovi F2).
  Saa­vut­tua­si päi­vys­tyk­seen, il­moit­tau­du il­moit­tau­tu­mi­sau­to­maa­til­la.
 • Klo 10 jäl­keen yh­tey­de­not­to päi­vys­tä­vään sai­raan­hoi­ta­jaan puh. 116 117, lan­ka pu­he­li­mes­ta soi­ta nu­me­roon 08 6156 6000
   
 • kii­reel­lis­tä en­sia­pua vii­kon­lop­pu­na ja ar­ki­py­hä­nä tar­vit­set, jos si­nul­la on:
  • äkil­li­nen ko­va ki­pu, jo­ka häi­rit­see un­ta ja jo­hon sär­ky­lää­ke ei enää au­ta
  • suun alueen ve­ren­vuo­to, jo­ta ei ko­ti­kons­tein saa lop­pu­maan
  • voi­ma­kas tur­vo­tus, jo­hon liit­tyy hen­gi­tys- ja nie­le­mis­vai­keuk­sia tai kor­kea kuu­me
  • py­sy­vän etu­ham­paan ir­toa­mi­nen ta­pa­tur­mai­ses­ti
  • tuo­re ham­mas­vam­ma, jo­hon liit­tyy hen­gi­tys-, nie­le­mis-, syö­mis- tai suun avaa­mis / -sul­ke­mis­vai­keuk­si

 

Tärkeät puhelinnumerot

Hammashoidon päivystys ja ajanvaraus

08 6156 5259
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

Viikonloppuisin ja arkipyhinä Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tyk­ses­sä (uu­den sai­raa­lan ovi F2)

040 651 4696
klo 9-10, yhteys aina ensin puhelimella

Viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10 jälkeen, yhteys KAKS:n päivystyksen sairaanhoitajaan