Puolangan vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden toimintakykyä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Olet täällä

Omaishoito

Omaishoidon avulla tuetaan ikäihmisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan kotona selviytymistä. Omaishoito sisältää omaishoitajan palkkion sekä palvelut, mm. omaishoitajan vapaan. Omaishoitajana voi olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö.

 

Omaishoidontuen palkkiot

Omaishoidon tuen palkkoioita on tarkistettu. Korotukset tuulevat voimaan 1.2.2021 ja indeksitarkistus on huomioitu jo tammikuun palkkioissa.

Korotetut palkkiot ovat seuraavat eri maksuluokissa:

1. lk 415,97€

2. lk 553,60€

3. lk 827,60€

4. lk 1068,36€ (erityisen raskas siirtymävaihe)

 

tukihenkilökorvaus 211,70€

sijaisomaishoito 59,17€

Tärkeät puhelinnumerot

Vihlakka ohjaajat

044 797 0089
Päivätoiminta
044 797 0090
Työtoiminta