Puolangan sosiaalityöntekijät auttavat kuntalaisia ja perheitä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

Olet täällä

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilanteisiin, joissa muut tulot tai varat eivät riitä kohtuullisiin elinkustannuksiin. Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on toimeentulotuen tarpeessa eikä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloaan ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnallaan eikä muista tuloista. Perustoimeentulotuen hakeminen on siirtynyt Kelaan 1.1.2017 alkaen. Ensisijaisesti toimeentulotukiasioissa yhteys Kelaan.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan Puolangan kunnan sosiaalitoimesta, sieltä saat myös ohjausta ja neuvontaa taloudellisissa kysymyksissä.

Kelan nettisivulta ohjeita sekä hakemuslomakkeet toimeentulotukea varten.

www.kela.fi/toimeentulotuki

Lisätietoa:

  • Lisätietoa toimeentulotuesta ja sen myöntämisperusteista Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta
  • Toimeentulotukilaki

 

Tärkeät puhelinnumerot

Sosiaaliohjaaja