Olet täällä

Uutiset

Suo­lis­to­syö­vän seu­lon­ta­tut­ki­mus 2022

Val­ta­kun­nal­li­nen suo­lis­to­syö­pä­seu­lon­ta laa­je­nee as­teit­tain kos­ke­maan kaik­kia 56 - 74-vuo­tiai­ta mie­hiä ja nai­sia.

Vuon­na 2022 suo­lis­to­syö­pä­seu­lon­taan kut­su­taan 60-, 62-, 64-, 66- ja 68-vuo­tiaat mie­het ja nai­set. Seu­lon­ta to­teu­te­taan kah­den vuo­den vä­lein vuo­si­na, jol­loin kut­sut­ta­va täyt­tää pa­ril­li­sia vuo­sia.

Seu­lon­ta­kut­su­ja pos­ti­te­taan kut­sut­ta­vil­le ym­pä­ri vuo­den. Seu­lon­ta­tut­ki­mus on mak­su­ton.

 

Sivut

Tilaa syöte RSS - Uutiset