Olet täällä

Potilas- ja sosiaaliasiamies

"Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun."

Potilasasiamies

”Potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun.”

Miksi olisin yhteydessä potilasasiamieheen?

 • Haluat tietoja potilaslain soveltamisesta.
 • Tarvitset neuvoja oikeuksistasi terveydenhuollossa.
 • Olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun terveydenhuollossa.
 • Haluat tehdä muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen omaan tai läheisesi terveydenhuoltoon liittyen.
 • Potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös potilaiden omaiset, muut läheiset, sekä potilaiden asioissa toimivat yhteistyötahot.

 

Potilasasiamiehen tehtävät (laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 11 §)

 • Neuvoa ja ohjata potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
 • Tiedottaa potilaan oikeuksista.
 • Toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
 • Neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen, kantelun ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä.
 • Potilasasiamies ei voi ottaa kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

 

Sosiaaliasiamies

”Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.”

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

 • Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon asiakkaana.
 • Haluat neuvoja sosiaalipalveluita koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.
 • Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.
 • Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin.
 • Olet tyytymätön sosiaalihuollon työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.
 • Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon päätöksiä tai sopimuksia.

 

Sosiaaliasiamiehen tehtävät (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 §)

 • Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
 • Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
 • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
 • Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
 • Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.
 • Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

 

Rekisteriseloste sosiaaliasiamiestoiminnalle

Tärkeät puhelinnumerot

Potilasasiamiehet Riitta-Liisa Karhunen, Johanna Toivonen ja Sanna Sarin

030 633 9520
Soittopyynnöt ajanvarauksella
potilasasiamies@terveystalo.com (Huom! Ethän lähetä potilas-/henkilötietoja tähän sähköpostiin)

Sosiaaliasiamies

050 341 5244
Maija-Kaisa Sointula ja Sanna Saarinen
ti-to klo 10-13
sosiaaliasiamies@merikratos.fi
Merikratos Oy/sosiaaliasiamies, Ruissalontie 11 b, 20200 Turku