Olet täällä

Koronarokotukset

(päivitetty 8.8.2022)

Kolmas rokoteannos THL:n suosituksen mukaisesti:

- kaikille 18 vuotta täyttäneille, 12–17-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille

 

Neljäs rokoteannos THL:n suositusten mukaisesti, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään 3 kuukautta:

- 70 vuotta täyttäneille

- iäkkäille, jotka asuvat hoitokodeissa tai ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä

- iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet

- 18 - 69 -vuotiaat lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville henkilöille (kts. linkki riskiryhmiin alla)

- 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt

 

Ketkä kuuluvat vakavan covid-19-taudin riskiryhmiin

 

23.8 alkaen ajanvarauksen 4.rokoteannokseen voivat tehdä myös

- 60 vuotta täyttäneet

Viidettä rokoteannosta suositellaan, kun neljännestä annoksesta on kulunut 4-6 kuukautta

· 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt

 

Huom! Sairastettu koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta.

Esimerkiksi, jos on saanut kolme rokotean-nosta ja sairastanut koronan, ei tarvitse nyt tehosteannosta.

 

Koronarokotusajanvaraus palvelee numerossa 

040 723 9205 tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9-11.


Puhelimeen voi myös lähettää tekstiviestin, jolloin soitamme takaisin 1-3 arkipäivän kuluessa. Numerossa ei anneta rokote- tai muuta terveysneuvontaa.

Rokoteajanvaraus toteutetaan ainoastaan edellä mainitussa ajanvarauspalvelussa.

 

Puolangan rokotustilanne 1.8.2022

1. rokotuksen saaneet 2157 (+1)

2. rokotuksen saaneet 2017 (+1)

3. rokotuksen saaneet  1545 (+2)

4. rokotuksen saaneet 283 (+34)

 

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ja nii­tä kos­ke­vat jär­jes­te­lyt pe­rus­tu­vat val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­seen ja THL:n tar­ken­ta­viin oh­jei­siin. Ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te tar­jo­taan ko­ko väes­töl­le, ja se on kai­kil­le va­paaeh­toi­nen ja mak­su­ton.