Olet täällä

Koronarokotukset

(päivitetty 13.5.2022)

Seuraava rokotuspäivä on  25.5.

4. koronarokotus on tarkoitettu yli 12-vuotiaille voimakkaasti immuunipuutteisille ja 80 vuotta täyttäneille henkilöille, kun edellisestä rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kuukautta.

 

Edelleen on mahdollisuus 1., 2. ja 3. rokotteiden ottamiselle.

 

Koronarokotusajanvaraus palvelee numerossa 

040 723 9205 tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9-11.


Puhelimeen voi myös lähettää tekstiviestin, jolloin soitamme takaisin 1-3 arkipäivän kuluessa. Numerossa ei anneta rokote- tai muuta terveysneuvontaa.

Influenssarokotteita on myös edelleen mahdollista ottaa ajanvarauksella.

Rokoteajanvaraus toteutetaan ainoastaan edellä mainitussa ajanvarauspalvelussa.

 

THL:n suosituksen mukaisesti yli 60 vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat saavat 3. koronarokotteen 3 – 4 kk:n välillä 2. rokotteen ottamisesta.

Alle 60 vuotiaat saavat 3. koronarokotteen 4 – 6 kk:n välillä 2. rokotteen ottamisesta.

Nel­jäs ro­ko­tean­nos annetaan voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le yli 12-vuo­tiail­le 3 - 4 kk kol­man­nes­ta ro­kot­tees­ta

 

Rokoteajanvaraus palvelee myös 5-11 vuotiaiden lasten rokotusten osalta numerossa 040 723 9205 tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9-12.

Rokotusajanvarauksen yhteydessä tiedustellaan huoltajien suostumus lapsen koronarokotukselle

Rokotteena käytetään lapsille tarkoitettua Biontech-Pfizerin Comirnaty -rokotetta.

 

Koronarokotuksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä terveyskeskuksen kiireettömään ajanvaraukseen p. 08 6156 5230 klo 12-14. 

 

Puolangan rokotustilanne 13.5.2022

1. rokotuksen saaneet 2156 (+3)

2. rokotuksen saaneet 2017 (+1)

3. rokotuksen saaneet  1535 (+3)

4. rokotuksen saaneet 123 (+42)

 

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ja nii­tä kos­ke­vat jär­jes­te­lyt pe­rus­tu­vat val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­seen ja THL:n tar­ken­ta­viin oh­jei­siin. Ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te tar­jo­taan ko­ko väes­töl­le, ja se on kai­kil­le va­paaeh­toi­nen ja mak­su­ton.