Olet täällä

Suo­lis­to­syö­vän seu­lon­ta­tut­ki­mus 2022

Val­ta­kun­nal­li­nen suo­lis­to­syö­pä­seu­lon­ta laa­je­nee as­teit­tain kos­ke­maan kaik­kia 56 - 74-vuo­tiai­ta mie­hiä ja nai­sia.

Vuon­na 2022 suo­lis­to­syö­pä­seu­lon­taan kut­su­taan 60-, 62-, 64-, 66- ja 68-vuo­tiaat mie­het ja nai­set. Seu­lon­ta to­teu­te­taan kah­den vuo­den vä­lein vuo­si­na, jol­loin kut­sut­ta­va täyt­tää pa­ril­li­sia vuo­sia.

Seu­lon­ta­kut­su­ja pos­ti­te­taan kut­sut­ta­vil­le ym­pä­ri vuo­den. Seu­lon­ta­tut­ki­mus on mak­su­ton.

 

Seu­lon­taan kut­sut­ta­va saa pos­tit­se ko­tio­soit­tee­seen­sa näyt­tee­not­to­se­tin, jo­ka si­säl­tää kut­sun, näyt­tee­not­to-oh­jeen, näyt­teen pa­lau­tus­kuo­ren, esi­tie­to­lo­mak­keen ja näy­teas­tian.

Seu­lon­ta­tut­ki­muk­ses­sa ulos­te­näyt­tees­tä et­si­tään pii­le­vää ver­ta. Seu­lon­ta­tu­los pos­ti­te­taan ko­tiin. Mi­kä­li näyt­tees­tä löy­tyy ver­ta eli näy­te on po­si­tii­vi­nen, tut­kit­ta­val­le an­ne­taan oh­jeet, kuin­ka toi­mia. En­si­si­jai­ses­ti teh­tä­vä jat­ko­tut­ki­mus on pak­su­suo­len tä­hys­tys.

Li­sää tie­toa suo­lis­to­syö­pien seu­lon­nas­ta on luet­ta­vis­sa Suo­men Syö­pä­re­kis­te­rin si­vuil­ta ja Fim­la­bin suo­lis­to­syö­vän seu­lon­ta-si­vuil­ta

Suo­len san­ka­rit: Seu­lon­nal­la syö­pä saa kyy­tiä - You­Tu­be

Li­sä­tie­to­ja suo­lis­to­syö­pä­seu­lon­ta­tut­ki­muk­sis­ta an­taa seu­lon­ta­hoi­ta­ja puh. 0400 150 852 ja arkisin klo 8-8.30 ja 12-12.30.